29 กุมภาพันธ์

29 กุมภาพันธ์

ปีอธิกสุรทิน คืออะไร 29 กุมภาพันธ์ (Leap Day) 4 ปีมีครั้ง 29 กุมภาพันธ์ “ปีอธิกสุรทิน คืออะไร” คำถามชวนสงสัยที่มักจะเกิดขึ้นในปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ซึ่งใน 4 ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไทยรัฐออนไลน์ชวนทำความรู้จัก ปีอธิกสุรทิน คือปีอะไร เปิดที่มาและความหมายในบทความนี้ ปีอธิกสุรทิน คืออะไร มีที่มาอย่างไรบ้าง ปีอธิกสุรทิน (ภาษาอังกฤษ : Leap Year) เป็นชื่อเรียกของปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ให้ความหมายไว้ว่า อธิกสุรทิน หมายถึง วันที่เพิ่มขึ้นในปีสุริยคติ คือ ในปีนั้นเพิ่มวันเข้าในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน ส่งผลให้ในปีนั้นจะมีทั้งหมด 366 วัน ซึ่งจะเกิดเพียง 4 ปีครั้งเท่านั้น  เดิมทีปฏิทินโรมันกำหนดไว้เพียงปีละ 10 เดือนเท่านั้น แต่ในยุคจูเลียส ซีซาร์ กษัตริย์โรมันได้สังเกตว่าการนับเวลาดังนี้ […]